ФИРМЕНИ СТИМУЛИ

ФИРМЕНИ СТИМУЛИ

Линк към оригинала: https://imprenditore.info/gli-incentivi-aziendali-una-leva-strategica-per-il-successo-dellazienda/

Стратегически лост за бизнес успех

РАЗШИРЕТЕ БИЗНЕСА СИ СЪС СТИМУЛИ

С нулеви разходи – огромни резултати

Интервю с Паоло Руджери

В настоящия свръхконкурентен сценарий компаниите постоянно търсят начини да се развиват, привличайки и задържайки най-добрите таланти. В този процес корпоративните стимули играят ключова роля, като предоставят ползи с нулеви разходи и конкретни възнаграждения за ресурсите, които се стремят към постигане на цели и резултати.

Когато хората знаят, че могат да бъдат възнаградени за качествената си работа и постигането на целите, те намират по-голяма мотивация да дават най-доброто от себе си. Ето защо корпоративните стимули наистина могат да подобрят производителността и резултатите.

Стимулите създават усещане за предизвикателство, като подхранват страстта и ентусиазма за работа.

Инвестирането в ефективни програми за стимулиране е начин да се покаже на служителите, че трудът им е признат и оценен, създавайки стимулираща и възнаграждаваща работна среда. Фирмените стимули не само носят ползи на индивидуално ниво, но и допринасят за цялостния успех на компанията.

Разберете как с Паоло Руджери.

Какви са предимствата, произтичащи от стимулирането на ресурсите?

Аз вярвам, че за предприемача е по-лесно да постигне богатство, ако предварително дели печалбата си със своите сътрудници, точно както правеха вождовете от древността. Ще ви дам един пример. Днес възложих управлението на мой малък жилищен комплекс на управител на имоти. Това е сграда, която изисква множество подобрения и реновации. Осигурих му бюджет и му казах, че, при запазване на качеството, всичко, което той изразходва по-малко от бюджета, ще го разделим на две. Така че вече споделям бъдещото си богатство с него: на този етап е много по-лесно, особено ако въведа и другите мотивационни елементи, заедно с които можем да постигнем резултати.

Примерът, даден от Паоло, ни кара да осъзнаем два важни лоста, които влизат в действие: мотивация и повишена производителност, а оттам и резултати.

Служителите, които се развиват, мотивирани са и които печелят достатъчно, говорят добре за работата си и е лесно да ни доведат други ценни човешки ресурси чрез препоръка. Скоро ще се превърнем в очите на потенциалните кандидати в компания, която печели добре, а това ще ни доведе други ценни кандидати.

Могат ли всички роли да бъдат стимулирани? Ако да, как?

За всички роли може би е сложно, но повечето от тях определено – да.

Тези въпроси ще ни помогнат:

А) Какъв е резултатът, който най-много бих искал да постигне този човек?

Съществува начин – нещо като този, който използва Autogrill, когато иска да стимулира продажбите на лотарийни билети или билети за Lotteria Italia – чрез който мога да свържа малка икономическа цел с този конкретен вид действие. Разбира се, това трябва да бъде нещо с времева рамка, това помага да се укрепи навика.

Б) Има ли икономически резултат, който този човек би могъл да ми помогне да постигна, но който по някакъв начин – защото не е мотивиран, защото не съм го въвлякъл, защото не го чувства като приоритет и т.н. – не постига? Какво бих могъл да направя, за да „разделя плячката“ с него предварително, така че той да се съсредоточи върху него?

В) При какви обстоятелства този човек би се ангажирал? Какво би го вълнувало? Какъв вид забавление или цел?

Как работи стратегията за стимулиране във вашите компании?

Аз, Андреа Кондело и Сандра Горачи винаги сме стимулирали хората. Мисля, че истинските пари, които губя, са парите, които бих могъл да спечеля, но не ги печеля, защото не съм ангажирал хората добре. Например, ако в един от моите курсове могат да участват 100 платежоспособни участници, а в него участват само 80, аз бих загубил печалбата от тези липсващи 20. Затова се питам: как мога да споделя това потенциално богатство с мотивирани служители, които биха искали да го притежават? И така попълвам курсовете.

ФИРМЕНИ СТИМУЛИ

Как да определим правилния процент на стимулите в зависимост от бизнеса?

И ролята?

Както вече казах, възможно е повечето роли да бъдат стимулирани въз основа на резултата, който трябва да постигнат.

За да се създаде основа за стимулиране, са необходими следните елементи:

  • органиграма;
  • резултати, които искате да получите от ролята;
  • списък на ключовите лица на компанията;
  • маржове на продуктите/услугите;
  • статистически данни за резултатите (напр. за продажбите на агенти/дилъри).

Съществуват два вида стимули: икономически и корпоративни. Икономическите стимули са осезаеми, краткосрочни и мощни инструменти за мотивиране и възнаграждаване на служителите. Корпоративните стимули, от друга страна, имат малко по-дълъг път. Точно както икономическите стимули, корпоративните стимули се основават на меритократичен механизъм, но възникват и от други гледни точки, свързани с ценността и таланта на човека.

Задайте си въпроси като: Има ли нов проект, паралелен на вашата компания, който бихте могли да разработите с някой от вашите служители? Бихте ли искали служителите ви да станат неразделна част от капитала на вашата компания?

Стимулиране на хората до степен да им се даде възможност да станат партньори. Преодоляване на вирусните идеи и успехи.

Опитвам се да осигуря добри доходи за хората, които работят с мен. В този процес, от време на време, някой се обръща към мен и казва: „Паоло, искам да постигна успех и да стана богат или заможен. Готов съм да работя 24 часа, кажи ми какво трябва да направя, и аз ще го направя“. Когато такъв човек се обърне към мен, зная, че държа перла в ръцете си и ако управлявам това добре, мога да го доведа до големи печалби и компанията да се разраства значително. С тези хора изготвям планове за образователен и икономически растеж, а в дългосрочен план им предоставям цели, които, след като бъдат постигнати, ще им дадат възможност да станат партньори в компанията. Не мога да си позволя да загубя такива хора. Ако съм успял да отворя няколко компании, това се дължи на факта, че като направя наистина квалифицирани хора съдружници, те в крайна сметка поемат грижата за компанията, а аз мога да делегирам и да се посветя на нещо друго.

Както обясни Паоло в този отговор, корпоративните стимули играят ключова роля за привличането и задържането на най-добрите таланти на пазара на труда. Хората естествено са привлечени от компании, които предлагат възможности за професионален растеж и развитие, както и осезаеми възнаграждения. Сред тези таланти могат да бъдат вашите бъдещи партньори, хора, с които можете да заговорничите за създаването на нови предприятия или за разширяването на вашите собствени. Така че, когато спрете да записвате целите си за 2024 г., помислете за талантите, които имате в компанията си, или за тези, които бихте искали да привлечете и:

  1. Определете коя е ГОЛЯМАТА цел, която бихте искали да постигнете.
  2. Определете възнаграждение за лицето, отчасти фиксирано, отчасти променливо, така че то да може да печели сравнително добре.
  3. Определете нивото, на което то би могло да стане партньор.

ФИРМЕНИ СТИМУЛИ

Ако и вие не успявате да се справите с мотивацията на сътрудниците си, свържете се с нас тук.