Политика за защита на личните данни

Относно: използване на уебсайта https://osmbulgaria.com
В сила от 1.11.2022 г.
Последно изменена на 1.11.2022 г.

Въведение

Извършвайки дейността си, „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД, BG204242654, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ №77 (Дружеството, „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница: https://osmbulgaria.com/, в сила от 1.11.2022 г. се притежава от „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД не обработва такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

„О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД и предоставяте информация на Дружеството.

Каква лична информация събираме?

  • Вашите посещения се отчитат за статистически данни
  • При изпращане на запитване ние запазваме контактната информация, която ни изпращате.

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД са:

  • Дейности по управление на настоящия уебсайт;
  • Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти, услуги и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни.

В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в долната част на всеки изпратен от нас email.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД.

В допълнение Вашите данни се обработват от „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД и за целите на:

  • Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти/услуги на „О ЕС ЕМ ЮРЪП“ ООД, на основание легитимния интерес;
  • Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.