Екип

Паоло
Руджери

Основател и собственик на OSM. Сериен предприемач

Екип

Иван
Дзордзето

Управляващ директор на OSM България и съдружник в OSM

Екип

Стилияна
Стоянова

MBS oперативен мениджър и вътрешен мениджър към франчайз партньор

Екип

Виктория
Парладийска

Маркетинг мениджър на OSM България

Екип

Самир
Мелки

Мениджър „Продажби“ в OSM International group

Екип

Салваторе
Томазино

Мениджър „Продажби“ в OSM International group

Екип

Славия
Иванова

Франчайз партньор на OSM

Екип

Пенка
Унгурова

Франчайз партньор на OSM

Екип

Анита
Върбанова

Франчайз партньор на OSM

Екип

Мария
Енева

Франчайз партньор на OSM

Екип

Любомир
Анев

Франчайз партньор на OSM

Екип
Екип
Екип