Право на отказ

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора за покупка

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора за покупка:

 

До О ЕС ЕМ ЮРЪП” ООД, имейл: team@osmbulgaria.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Поръчка номер: ……………. от дата …………….., получена на дата ………………….

Име и фамилия на потребителя:

Телефон на потребителя:

Адрес на потребителя:

Подпис на потребителя:

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …………….

Може да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Може също така да попълните и подадете по имейл информацията от формуляра за отказ или да изпратите съобщение, съдържащо вашето заявление за отказ и упоменатите във формуляра данни чрез формата за контакт на Платформата. Ако използвате тази възможност, ние ще ви потвърдим по имейл и/или телефон, получаването на отказа.