Общи условия на уебсайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ на:

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между О ЕС ЕМ ЮРЪП” ООД, с ЕИК204242654, с адрес на регистрация гр. Варна, ул. „Прилеп“, No77, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на osmbulgaria.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

 1. Наименование на Доставчика: О ЕС ЕМ ЮРЪП” ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. „Прилеп“, No77
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители и друга кореспонденция: България, гр. Варна, ул. „Прилеп“, No77. Еmail: team@osmbulgaria.com, мобилен телефон +359 88 241 1302.
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК204242654, регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG204242654.

Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: 02/91-53-519, 02/91-53-555, 02/91-53-583
  е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  Website: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5
  тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218
  гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. “Оsmbulgaria.com” e онлайн пространство, на което Ползвателите могат да се запознаят с дейността на Доставчика, предлаганите от него услуги, както и да закупят книги от OSM лектори. Те могат:

 1. да извършат регистрация и си създадат профил за преглеждане уебсайта на Доставчика;
 2. да използват уебсайта, за да се свържат с Доставчика и да разберат повече, вкл. поръчат услуги;
 3. да извършват разплащания във връзка с поръчка на стоки и услуги с електронни средства за разплащане;
 4. да получават имейл информация за новини, свързани с дейността на Доставчика;
 5. да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата osmbulgaria.com в Интернет;
 6. да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА osmbulgaria.com

Чл. 5. За да използва osmbulgaria.com, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика.

При попълване на данните си за регистрация чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата osmbulgaria.com ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Доставчикът в платформата osmbulgaria.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 7. Във всеки момент, Доставчикът в платформата osmbulgaria.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата osmbulgaria.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата osmbulgaria.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата osmbulgaria.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или
 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата osmbulgaria.com.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата osmbulgaria.com, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 9. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://osmbulgaria.com/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата osmbulgaria.com се прекратяват в следните случаи:

  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид.

Чл. 11. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.11.2022 г.