ПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛАТА СКАЛА – ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

ПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛАТА СКАЛА – ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

Защо е важно да познаваме емоционалната скала?

Когато разберем какви са различните емоции и как те ни влияят, можем по-добре да осъзнаем и управляваме собствените си емоционални реакции. Това ни помага да постигнем по-добър самоконтрол и емоционална стабилност.

Когато пък разпознаваме емоциите на другите хора, можем по-добре да разберем техните нужди, да се свържем с тях и да създадем по-добри междуличностни отношения. Това е важно както в личния, така и в професионалния живот.

Познаването на емоционалната скала ни помага да комуникираме по-ефективно. Когато разбираме какви са емоциите и техните изрази, можем да изберем подходящи думи и начини за комуникация, за да се разбираме по-добре с другите.

Разбирането на собствените и чужди емоции помага за развитието на нашата емоционална интелигентност и постигането на по-добро емоционално благополучие. Това може да намали стреса, да подобри качеството на живота и да помогне за по-добро справяне с трудностите.

Съществува широка гама от емоционални настроения, които човек изпитва към живота и хората около себе си. От самото раждане всеки човек е надарен с положителна емоционална енергия. Не всички хора са еднакви. Някои са надарени с много по-голям запас (и следователно мислят и действат много повече), докато други получават по-малко.

Благодарение на тази положителна емоционална енергия, човек може да се наслаждава на живота. Когато голямата част от нея се изчерпа, животът му става болезнен и безмислен.

СКАЛАТА НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ НАГЛАСИ

Тази скала има за цел да представи не толкова емоционалното състояние или емоцията в момента, а общото или преобладаващото отношение, което индивидът има към живота.

100% ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: Ентусиазъм, положителен импулс, вдъхновение, заряд, пълна удовлетвореност от това, което човек има и ще има в бъдеще.

ЛЕКО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЯ: Жизнерадост, позитивност, известно задоволство от това, което човек има и ще има в бъдеще.

ИЗВЕСТНО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: Човекът, макар и да поддържа самоувереност, като цяло е доволен от това, което има и ще има в живота, но започва да става малко по-предпазлив и консервативен. На това ниво той забавя темпото и се движи логично и предпазливо.

СИЛНО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: Тук съотношението между двете емоционални енергии (положителна и отрицателна) се запазва все още в положителната посока. Емоционалната нагласа на индивида, тук е: скука, известна обща неудовлетвореност или липса на търсене на нови неща, което се редува с моменти на, общо взето, удовлетворение.

ПОЛОВИНАТА ОТ ПОЛОЖИТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ СЕ Е РАЗПАДНАЛА И СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В НЕГАТИВНА: На това ниво, което наричаме антагонизъм, индивидът започва да бъде леко враждебен или агресивен към живота. Той започва да атакува проблемите и да използва сила (ангажираност, упорита работа, самодисциплина, порицания и т.н.), а не доверие, че нещата вървят добре.

ПРЕВЕС НА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ НАД ПОЛОЖИТЕЛНАТА: На това ниво индивидът проявява дълбока неудовлетвореност от множество неща в живота си, които не вървят по правилния начин. Но не това, което се случва извън него, определя състоянието и настроението му, колкото това, което се случва вътре в него (силен резервоар от отрицателна емоционална енергия, който води до неспособността да оцени заобикалящата го среда, дори ако тя е от диаманти и злато).

СИЛЕН ПРЕВЕС НА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: На това ниво преобладаващата негативна енергия плаши или прави човека силно тревожен. Емоционалните прояви на това ниво са неизразена обида, прикрита враждебност, прикриване на истинското състояние на духа, неизразено несъгласие, безпокойство, страх или ужас.

ПОЧТИ ПЪЛЕН ПРЕВЕС НА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: Тук индивидът е склонен да вижда нещата доста черногледо и вече се е примирил с факта, че вероятно няма да може да влияе на заобикалящата го среда. Проявява се в страдание или тъга.

МНОГО ОГРАНИЧЕНО ПРИСЪСТВИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕМОЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЯ: Това е нивото на апатията или на „нищо повече не може да се направи“.

ПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛАТА СКАЛА – ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ

МЯСТОТО ВИ НА СКАЛАТА ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА, ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАТЕ ИЛИ ДЕШИФРИРАТЕ СЪБИТИЯТА ОКОЛО ВАС

Когато нещо се случи, понякога може да се окаже, че има толкова различни мнения за случилото се, колкото са хората, които са го наблюдавали. Не казваме, че всички хора са видели различни неща. Всички са видяли едно и също нещо. Различно е декодирането на това, което са възприели чрез своите сетива.

Какво можем да заключим: че една и съща ситуация за някои е възможност, за други – шанс, а за трети – потенциална катастрофа. Една и съща ситуация, различно декодиране и следователно различни действия. И всичко зависи от положителната емоционална енергия, която им е останала.

А вие, в кое ниво на емоционалната скала се намирате? Кое е вашето хронично състояние?

Ако не можете да го определите, ние ще ви помогнем.