ДЕЛЕГИРАНЕТО – ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА РАСТЕЖ НА ФИРМАТА

ДЕЛЕГИРАНЕТО – ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА РАСТЕЖ НА ФИРМАТА

Делегирането е едно от най-важните умения, които един лидер или предприемач може да развие. Вместо да се опитваме да свършим всичко сами, делегирането ни позволява да разпределяме отговорности и задачи на други хора, които са подходящи за тях.

Успехът в бизнеса може да бъде дефиниран така: Да имаш повече клиенти, отколкото можеш да обслужиш“. Докато все още не сте стигнали до този момент, можете да управлявате нещата добре, дори и ако не сте много добри в делегирането. Разбира се, като не делегирате, вашият бизнес ще остане малък и недоразвит. Все пак, това може и да не е чак толкова голям проблем за вас. Когато, обаче, постигнете едно определено ниво на успех, защото сте работили добре и започнете да получавате поръчки, които не можете да поемете, тогава нямате никакъв избор – ще ви е нужна помощ. Това е моментът, в който трябва да се научите да делегирате.

Делегирането означава да упълномощите някой друг да действа от ваше име. Произлиза от латинската дума „de-“, означаваща „долу“, и „legare“, което значи „да възлагам или упълномощавам“, така че буквално означава „под възлагане“. Така че, когато делегираме, ние „възлагаме“ задача на някой под нас по отношение на дадена област, оторизирайки го да действа вместо нас и по този начин освобождаваме време, за да се занимаваме с по-важни неща.

Какви са предимствата от делегирането?

Повишаване на продуктивността: Когато делегираме задачи на други хора, ние освобождаваме време и енергия, които можем да се насочим към по-важни и стратегически задачи. Това увеличава нашата продуктивност, като ни позволява да се фокусираме върху това, което най-много допринася за постигането на нашите цели.

Развиване на умения и компетентности: Когато дадем възможност на други хора да поемат отговорности, те имат възможност да развият своите умения и компетентности. Това не само помага на тях да се развият професионално, но и създава по-силна и умела работна сила за цялата организация.

Подобряване на ефективността: Често делегирането на задачи на хора, които са по-квалифицирани или имат по-добър опит в дадена област, може да ускори и подобри изпълнението на тези задачи. Това води до по-бързо постигане на резултати и по-ефективно използване на ресурсите.

Изграждане на доверие и екипна работа: Делегирането на задачи е възможност за изграждане на доверие между ръководител и екип. Когато хората усещат, че техните умения и способности са уважени и ценени, те се чувстват по-мотивирани да дадат най-доброто от себе си и да работят като екип.

Освобождаване на време за стратегическо мислене: Когато делегираме рутинни и оперативни задачи, ние освобождаваме време за стратегическо мислене и планиране. Това ни позволява да се фокусираме върху бъдещите цели и да разработим по-иновативни и ефективни стратегии за развитие.

Как се осъществява процесът на делегиране?

  • Отговорете на въпроса: Каква е основната ви дейност в бизнеса и коя дейност ви носи печалбите? Как можете да умножите тази дейност в хиляди?
  • Намерете сътрудник, с когото да планирате, създавате и програмирате.
  • Освободете хората, които не са ефективни и не влияят добре на екипа. Това не е наказание, а начин да съберете най-добрите и най-мотивираните хора около вас.
  • Бъдете в постоянно търсене на таланти. Вместо да делегирате задачи, трябва да делегирате „как да се постигне резултат“. Напишете ясни инструкции за изпълнение и определете конкретен резултат.
  • Организирайте обучения във фирмата.
  • След като сте делегирали, уверете се, че нещата се изпълняват правилно, като извършвате проверки.

Как да започнете с някой, който няма никакъв опит?

Понякога се налага да започнете работа с човек, който наистина няма никакъв опит. В този случай е добре да напишете супер подробен списък с нещата и инструкции, които този човек трябва да прави и да го накарате да започне работа. Понякога това отнема доста повече време, отколкото да се свърши самата работа, но процедирайки така, задвижвате човека да постигне резултати и да се научи да действа самостоятелно и поема отговорност.

В заключение можем да кажем, че делегирането е ключът към по-голяма продуктивност, по-ефективно управление на времето и по-добро използване на човешките ресурси. Като научим да делегираме задачи и отговорности по подходящ начин, ние не само подобряваме нашия професионален живот, но и създаваме по-силна и устойчива работна общност.

Това е още една крачка към постигане на нашите цели и СВОБОДА!