Тази книга е плод на дълги години опит, на упорит труд, тя е практически наръчник за управление на екипи. Пожелавам си да ви помогне да ускорите разрастването на бизнеса си!

Написах я с идеята да ви предам всички важни инициативи, които един мениджър или предприемач е необходимо да приложи и които съм тествал лично, като съм се опарвал не веднъж. Така че, не очаквайте да прочетете теоретично ръководство, а една книга от „окопите“ с практически примери и решения, които можете веднага да използвате!

Да успееш да разбереш и да ръководиш хората си, да им помогнеш да израснат и да се усъвършенстват е една от най-сложните дейности, които съществуват, но именно затова е и най-завладяващата и удовлетворяваща. Силно вярвам, че успехът на един собственик или мениджър на компания зависи изключително от успеха на хората, които той ръководи.

Ще успеете само, когато успеят вашите сътрудници!

 

Интервю с Иван Дзордзето
Управление чрез емоции

Авторът Иван Дзордзето е роден през 1972г. Предприемач, консултант и треньор, от 20 години подкрепя предприемачите в разрастването на техните фирми. Съдружник в OSM, компания лидер в Италия в консултирането на малки и средни предприятия, управляващ директор на отдела за развитие на бизнеса на OSM в Европа, Близкия Изток и Съединените щати. Отговаря за обученията по темите „Говорене пред публика“ и „Ефективна комуникация“. Иван е щастливо женен за Иления и е баща на Федерико и Аличе.

Купи книгата Купи на италиански

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА 19.01.2024 Г. В ХОТЕЛ ШЕРАТОН

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА, ПРОЧЕЛИ КНИГАТА?

Управление чрез емоции

„Un amore eccezionale per le persone, una profonda comprensione della natura umana e il vero modo di motivare: attraverso sogni ed emozioni. Il libro di Ivan Zorzetto è diverso da tutti gli altri libri di management. Lascia un segno.

È stato un grande piacere essere il redattore dell’edizione bulgara. Grazie a OSM Bulgaria per la fiducia!“

„Изключителна любов към хората, дълбоко разбиране на човешката природа и истинския начин за мотивация: чрез мечтите и емоциите. Книгата на Иван Дзордзето е различна от всички други книги за мениджмънт. Oставя следа.

За мен беше голямо удоволствие да съм редактор на изданието на български език. Благодаря на OSM България за доверието!“

Олга Георгиева

Собственик и мениджър на „Севън Уейс“ ООД, издател на Il Velo di Maya MAGAZINE